Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace NSA Provoz a údržba 2021

31.7.2021
Provoz a údržba 2021
Národní sportovní agentura začala vyplácení výzvy 8/2020 „Provoz a údržba 2021“, která je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Více zde.

16.7.2021
Informace ohledně Výzvy 8/2020 Provoz a údržba 2021
NSA začala vyplácet dotace ve Výzvě Provoz a údržba. Vzhledem k celkovému množství podaných žádostí a k vysoké míře chybovosti, která byla zjištěna byl stanoven postup ve vyplácení žádostí. Více zde.

1.12.2020
Výzva Můj klub 2021
Upozorňujeme Vás na čestné prohlášení ve Výzvě Můj Klub 2021:
11.8. Žadatel se sportovci uvedenými v žádosti dle bodu 10.1. vykonává pravidelnou sportovní činnost, a to s četností uvedenou v žádosti; skutečnost prokazuje žadatel čestným prohlášením.
Na základě tohoto čestného prohlášení, doporučujeme všem žadatelům ve Výzvě Můj Klub 2021 nechat si schválit tréninkový plán (týdenní plán tréninkových jednotek jednotlivých družstev) i se seznamem osob uvedených v žádosti, na valné hromadě a archivovat po dobu 10 let kvůli případným kontrolám. K výše uvedenému je možné využít i IS ČUS, kde je nově umožněno uvádět u jednotlivých osob četnost tréninkových jednotek.

23.11.2020
Posunutí začátku příjmu podávaní žádostí ve výzvě Provoz a údržba 2021
Národní sportovní agentura vydala dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00 hod. Více zde.

13.11.2020
Výzva Provoz a údržba 2021 - doplňující výklad
ČUS ve spolupráci s NSA zpracovala doplňující výklad k vyhlášené výzvě – více zde.

10.11.2020
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021 - https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/ .
Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23.11. do 14.12.2020. ČUS zjišťuje informace o záměru NSA s proškolením pracovníků Servisních center ČUS k pomoci klubům a tělovýchovným jednotám s podáváním žádostí o dotaci.

Joomla templates by a4joomla