Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Členské příspěvky

12.2.2021
Členské příspěvky SK-TJ pro rok 2021
Úhradu členských příspěvků sdružených SK-TJ upravuje ustanovení stanov a Směrnice o členských příspěvcích SK/TJ – viz zde. V souladu s těmito ustanoveními je úhrada členského příspěvku nově řešena vystavenou fakturou. Toto řešení umožňuje tento náklad, pokud je uznatelným nákladem vypsané dotace, lépe využít při vyúčtování této dotace. Fakturu za členský příspěvek je rovněž možno uhradit hotově v pokladně RS ČUS v Opavě.

18.1.2021
Platba členských příspěvků SK-TJ v RS ČUS v Opavě – daňovým dokladem
Sděluje všem SK-TJ, že veškeré členské příspěvky budou SK-TJ hradit pouze na základě vystavené faktury, která je daňovým dokladem a která pak je uznatelným nákladem k použití k vyúčtování dotace a to z příspěvku z Moravskoslezského kraje (je uznatelným nákladem) popř. z měst a obcí (pokud to to vyhlašovatel – město či obec má v uznatelných nákladech).

3.2.2020
Podklady k úhradě základního členského příspěvku RS ČUS v Opavě
Všem sdruženým SK-TJ byly e-mailem zaslány podklady k úhradě základního členského příspěvku, který ročně činí 1200 Kč (tj. 100 Kč měsíčně) pro rok 2020.

9.3.2019 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2019.

31.12.2018 
Členský příspěvek za rok 2018 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 193 SK - TJ, z toho 189 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 8 nově přijatých SK-TJ v roce 2018.

16.4.2018 
Stav provedených úhrad členských příspěvků SK - TJ zveřejňujeme vždy jedenkrát měsíčně, většinou k poslednímu dni příslušného měsíce, tabulku úhrad naleznete v příloze.

25.3.2018 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2018. 

31.12.2017 
Členský příspěvek za rok 2017 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 193 SK - TJ, z toho 185 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 8 nově přijatých SK-TJ v roce 2017.

9.4.2017 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2017. 

31.12.2016 
Členský příspěvek za rok 2016 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 193 SK - TJ, z toho 178 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 15 nově přijatých SK-TJ v roce 2016.

5.6.2016 
Valná hromada RS ČUS dne 30.5.2016 schválila novelu směrnice o členských příspěvcích.

25.2.2016 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2016. 

1.9.2015 
Členský příspěvek za rok 2015 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 185 SK - TJ, z toho 183 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 2 nově přijaté SK-TJ v roce 2015.

3.3.2015
Stav provedených úhrad členských příspěvků SK - TJ zveřejňujeme vždy jedenkrát měsíčně k poslednímu dni příslušného měsíce.

30.12.2014
Výše členského příspěvku SK - TJ v RS ČUS v Opavě je stanovena Směrnicí o členských příspěvcích SK – TJ v RS ČUS v Opavě, která byla schválena na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 18.6.2014 a činí 1200 Kč ročně. Členský příspěvek pro rok 2015 je nutno uhradit ve stanoveném termínu od 1.1. do 30.6.2015. Podklady k platbě obdrží každý SK – TJ v průběhu měsíce ledna 2015 prostřednictvím e-mail zprávy.

24.6.2014
Členské příspěvky sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot byly zavedeny v Regionálním sdružení České unie sportu v Opavě v souladu se záměry nového financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast na financování formou členských příspěvků sdružených subjektů.  

V ustanovení Stanov Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě je tato povinnost ustanovena v základních povinnostech základních organizačních článků SK/TJ. V ustanovení stanov je uvedeno, že neuhrazení členského příspěvku daným SK/TJ ve stanoveném termínu představuje pro tento SK/TJ zánik členství v RS ČUS. Úhrada členského příspěvku je podmínkou přijetí nového SK/TJ do RS ČUS.

Valná hromada RS ČUS stanovila výši členského příspěvku pro SK/TJ na 100 Kč měsíčně, tj. 1.200 Kč ročně.

Uvedenou částku zašle každý SK/TJ pro daný rok na účet RS ČUS v Opavě u ČSOB a.s. - číslo účtu 221910657/0300 s uvedením variabilního symbolu - přiděleného čísla SK/TJ u ČUS (uvedeno v příloze). Uvedenou částku je možno rovněž uhradit v pokladně RS ČUS v Opavě.

V příloze je uveden přehled uhrazených příspěvků.

Joomla templates by a4joomla