Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Vyúčtování příspěvku MSK TJ/SK 2021

19.10.2021
Vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2021 – TJ/SK
Opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, že dle uzavřené smlouvy o příspěvku z dotace je potřeba do 15.11.2021 předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady), v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad tak, aby mohla být provedena jejich kontrola, zda splňují všechny náležitosti. Tyto originály mohou SK-TJ doručit při podpisu žádosti o dotaci Programu na rok 2022. SK-TJ, které nepředloží toto předběžné vyúčtování, nebudou zařazeny ke schvalování k poskytnutí příspěvku Programu pro rok 2022. 

1.10.2021
Vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2021 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, že dle uzavřené smlouvy o příspěvku z dotace je potřeba do 15.11.2021 předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady), v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad tak, aby mohla být provedena jejich kontrola, zda splňují všechny náležitosti. Podrobné pokyny naleznete v příloze - Metodický pokyn pro vyúčtování příspěvku Programu podpora sportu MSK pro rok 2021. Bližší informace k programu naleznete v příloze.

16.8.2021
Vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2021 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, že dle uzavřené smlouvy o příspěvku z dotace je potřeba do 15.11.2021 předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad tak, aby mohla být provedena jejich kontrola, zda splňují všechny náležitosti. Podrobné pokyny naleznete v příloze - Metodický pokyn pro vyúčtování příspěvku Programu podpora sportu MSK pro rok 2021. Bližší informace k programu naleznete v příloze.

7.5.2021
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2021 - TJ/SK - rozeslání příspěvků
Sdělujeme, že na přelomu měsíců dubna a května všechny TJ –SK, které podaly žádost, obdržely příspěvek z programu.

16.4.2021
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS
Dne 12.4.2020 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK mezi MSK a MS KO ČUS – viz příloha. Následně došlo k podepsání obstaravatelské smlouvy mezi MS KO ČUS a Servisním centrem sportu ČUS Opava. V současné době se dokončuje vyhotovování smluv k poskytnutí příspěvku z dotace a SK-TJ postupně telefonicky vyzývány k podpisu. Část podepsaných smluv již byla odevzdána MS KO ČUS k zaslání příspěvku na SK-TJ.

19.3.2021
Podpora sportu MSK TJSK 2021 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 17.3.2021 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2021 ve výši 29 000 000 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 505 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 170 SK-TJ v celkové výši 7 570 500 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu – v průběhu měsíce března budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a v průběhu měsíce dubna 2021 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a v průběhu roku 2021 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z okresu Opava naleznete v příloze.

Joomla templates by a4joomla